1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Zakończono realizację projektu „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej

Bezpośrednim celem projektu było przygotowanie bazy laboratoryjnej do możliwości prowadzenia innowacyjnej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki mikrobiologicznej, co w efekcie wpłynie na polepszenie dostępności do badań w aspekcie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy w aspekcie rosnącej wielooporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki. W ramach projektu zakupiono również analizator do diagnostyki molekularnej umożliwiający prowadzenie diagnostyki w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 metodą PCR.

       W ramach projektu polepszono również warunki do obsługi pacjentów. Zmodernizowano pomieszczenia, takie jak:

– Poczekalnia;

– Punkt pobierania materiału do badań;

– Pracownia Mikrobiologiczną;

– Pracownia Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi.

       Laboratorium zostało wyposażone w następujący sprzęt:

– analizator do szybkiej identyfikacji bakterii, wykorzystujący metodę spektrometrii masowej -VITEK MS;

– analizator do oznaczania lekowrażliwości – VITEK 2 Compact;

– analizator do posiewu krwi i płynów ustrojowych, stanowiący uzupełnienie najnowszych technik diagnostycznych, umożliwiając prowadzenie diagnostyki mikrobiologicznej krwi i płynów ustrojowych – Bact ALERT 3D;

– urządzenie do barwienia preparatów mikrobiologicznych – PreviColor Gram;

– system do diagnostyki molekularnej, jako innowacyjne urządzenie, pozwalające na prowadzenie szybkiej diagnostyki zakażeń: układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego, układu pokarmowego, diagnostykę zakażeń krwi ( sepsy) oraz diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2 metodą Multiplex PCR – BioFire FilmArray;

– mikroskopy optyczne;

– chłodziarki laboratoryjne;

– cieplarki/inkubator laboratoryjny.

      Doposażenie w sprzęt najnowszych technologii w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej umożliwia wprowadzenie innowacyjnych metod diagnostycznych na potrzeby oddziałów szpitala i przychodni specjalistycznych. Zwiększy dostępność do badań mikrobiologicznych w leczeniu chorób układu oddechowego oraz przyczyni się do optymalizacji kosztów diagnostyki i skutecznie umożliwi zapobieganiu rozwijania się oporności na stosowane antybiotyki, wskazując możliwości prowadzenia skutecznej polityki w zakresie zakażeń szpitalnych.

      Praca w zmodernizowanym i doposażonym laboratorium diagnostycznym wraz z pracownią mikrobiologiczną, pozwoli osiągnąć zintegrowane najnowsze rozwiązania w zwalczaniu zakażeń układu oddechowego bakteriami wieloopornymi oraz wirusami (w tym SARS-CoV-2), które są ogromnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej ze względu na brak możliwości leczenia lub ich ograniczenia.

https://elk.wm.pl/682463,Laboratorium-diagnostyczne-i-pracownia-mikrobiologiczna-na-najwyzszym-poziomie.html

Skip to content