1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Zespół ds. Zamówień Publicznych

mgr Aleksandra Białobrzeska
SZEF ZESPOŁU DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

e-mail: @1wszk.elk.pl

mgr Katarzyna Sienkiewicz
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: @1wszk.elk.pl

mgr Katarzyna Kucharczyk
REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: @1wszk.elk.pl

mgr Agnieszka Budzyńska
REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: @1wszk.elk.pl

inż. Martyna Treska
KOORDYNATOR DS. LECZNICTWA
ŻOŁNIERZY PAŃSTW NATO
e-mail: @1wszk.elk.pl
tel. 87 62 19 925

Kontakt:
Tel. 87 62 19 936
e-mail: @1wszk.elk.pl