Izba Przyjęć

Izba Przyjęć powiązana jest funkcjonalnie ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Telefon: 87  621 99 23

Zadaniem izby przyjęć jest:

  • Przyjęcia planowe chorych do szpitala (ze skierowaniem do szpitala) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych harmonogramem pracy Izby Przyjęć.
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji  Izby Przyjęć,
  • transport pacjentów na poszczególne oddziały szpitalne,
  • prowadzenie dziennych raportów przyjęć do Szpitala,
  • wypisy pacjentów ze Szpitala,
  • prowadzenie magazynu depozytowego.