Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Założenia organizacyjne

 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne takich jak Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska , Jednostki Wojskowe, WOPR.GOPR, TOPR do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

 

  • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy,
  • kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych.

Kurs trwa 88 godzin, w tym 37godzin zajęć teoretycznych oraz 51 godzin zajęć praktycznych.

Po zdaniu pozytywnym egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje tytuł RATOWNIKA.

OBECNIE NIE PROWADZIMY KURSÓW