Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dział statystyki medycznej i archiwum

Kontakt Statystyka Medyczna

Tel. 261 332 974  
e-mail: @1wszk.elk.pl

Kontakt Archiwum Medyczne

Jolanta Witkowska

KIEROWNIK DZIAŁU STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM MEDYCZNEGO
e-mail: @1wszk.elk.pl

Lidia Makuch

STATYSTYK MEDYCZNY
e-mail: @1wszk.elk.pl

Ewa Szewczyk

 STATYSTYK MEDYCZNY
e-mail: @1wszk.elk.pl

Zadania Działu Statystyki Medycznej i Archiwum

  • Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • Rejestr Usług Medycznych
  • Monitorowanie stopnia zaangażowania realizacji kontraktów
  • Dane statystyczne z zakresu pobytów pacjentów i udzielanych świadczeń
  • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami