Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Komenda Filii Szpitala

Pobierz dokument

płk mgr inż. Piotr DROZD

KOMENDANT FILII SZPITALA
KOMENDANT VIII OBWODU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk Robert GOS

Z-CA KOMENDANTA ds. OBWODU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk lek. Jacek PAWŁOWICZ

ZASTĘPCA KOMENDANTA FILII SZPITALA DS. MEDYCZNYCH

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk Marcin ORŁOWSKI

SZEF LOGISTYKI FILII SZPITALA

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

mgr piel. Elżbieta Araminowicz-Kierklo

KIEROWNIK  PIELĘGNIARSTWA
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku