Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Kierownik SOR:

prof. dr hab. n.med. Adam Hermanowicz
specjalista neurochirurgii, specjalista chirurgii dziecięcej
tel. 261 332 910 e-mail: @1wszk.elk.pl

Telefony:

Obszar Segregacji Medycznej: tel. 261 332 913
Dyżurka Pielęgniarek: tel. 261 332 914
Obszar Badań i Konsultacji: tel. 261 332 919, tel. 261 332 921
Gabinet Lekarski: tel. 261 332 911

Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

mgr Jolanta Daniłowicz
specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

tel. 261 332 912 e-mail: @1wszk.elk.pl

IZBA PRZYJĘĆ

tel. 261 332 923

SOR 

tel. 261 332 914

Zadaniem izby przyjęć jest:

 Przyjęcia planowe chorych do szpitala (ze skierowaniem do szpitala) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych harmonogramem pracy Izby Przyjęć.

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji Izby Przyjęć,
 • transport pacjentów na poszczególne oddziały szpitalne,
 • prowadzenie magazynu depozytowego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym
dla stabilizacji funkcji życiowych osób , które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 Oddział ratunkowy dysponuje 5 łóżkami obserwacyjnymi oraz 2 stanowiskami reanimacyjnymi.

 Personel pielęgniarski i ratowniczy zapewnia opiekę na bardzo wysokim poziomie, jest świetnie wyszkolony i w pełni profesjonalny, a jednocześnie miły, delikatny i empatyczny na każdym etapie pobytu Pacjenta w oddziale.

Lokalizacja oddziału w strukturach szpitala oraz wyposażenie w sprzęt medyczny jest zgodne z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie  Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

W oddziale wykonywany jest pełen zakres usług medycznych:  

 • nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia,
 • leczenie i diagnostyka stanów wymagających natychmiastowej interwencji medycznej,
 • diagnostyka i leczenie urazów, zatruć.

Szpitalny Oddział Ratunkowy działa na bazie trzech współpracujących ze sobą obszarów:

 • segregacji medycznej,
 • resuscytacyjno – zabiegowego,
 • obserwacyjno – konsultacyjnego.

Każdy z tych obszarów przygotowany jest na działania leczniczo-terapeutyczne.

Oddział obejmuje swoją opieką pacjentów dostarczanych przez  zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem PRM, LPR oraz chorych zgłaszających się samodzielnie z nagłymi zachorowaniami oraz urazami.

Procedury medyczne wykonywane w oddziale ratunkowym są zgodne z aktualnymi wytycznymi polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

W sąsiedztwie oddziału ratunkowego znajdują się:

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Pracownia TK,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia RTG

 Sąsiedztwo w/w pracowni umożliwia sprawne wykonanie niezbędnych dla prawidłowej diagnostyki i oceny stanu pacjenta badań.

Szanowni Pacjenci, Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest przychodnią.

KIEDY PACJENT POWINIEN ODWIEDZIĆ SOR, A KIEDY POWINIEN ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA POZ?

            W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenci mają do dyspozycji różne formy pomocy medycznej.
            W razie lżejszych dolegliwości lub chorób przewlekłych wystarczy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a w godzinach wieczornych lub w dni wolne od pracy – do lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Przy nagłych, poważnych stanach i w sytuacji zagrożenia życia, pomocy udziela Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

KIEDY DO LEKARZA POZ?

            W przypadku dolegliwości nie zagrażających życiu, oraz w stanach przewlekłych każdy ubezpieczony powinien zawsze zgłosić się do swojej przychodni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To tam powinien mieć wykonaną diagnostykę stanu zdrowia wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań.

W godzinach wieczornych, od 18:00 do 8:00, a także w soboty, niedziele i święta można zgłosić się do lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej po pomoc doraźną :

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Baranki 24

            Pacjent może zamówić także wizytę domową (dotyczy to głównie pacjentów leżących). Warto jednak pamiętać, że lekarz nie zawsze przyjedzie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.

KIEDY DO SOR?

            W przypadku poważnego urazu lub nagłego zagrożenia życia pomocy medycznej udziela Szpitalny Oddział Ratunkowy, działający 24 godziny na dobę. SOR jest pierwszym miejscem kontaktu pacjenta ze szpitalem dlatego ważne jest, aby pomoc odbywała się sprawnie i była udzielana w pierwszej kolejności tym pacjentom, którzy jej najbardziej potrzebują. Należy pamiętać, że SOR nie zastępuje poradni specjalistycznej ani lekarza POZ.

W 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku funkcjonuje system TRIAGE, czyli kwalifikacja pacjentów
w zależności od stopnia zagrożenia ich zdrowia i życia. Osobie oczekującej na pomoc lekarza zostaje przydzielony jeden z pięciu kolorów, w zależności od schorzeń/urazów, z jakimi trafiła do szpitala:

- maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego oddziału o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów 1WSzK z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku lub odmowie przyjęcia do oddziału osoby nie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na trzy godziny. Czas ten jest niezbędny do wykonania badań laboratoryjnych i obrazowych oraz otrzymania ich wyników w celu postawienia diagnozy oraz podjęcia ostatecznej decyzji

( § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 12 ust.3 pkt 2 i 3rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, t,j .DZ.U. z 2023 roku poz. 1225 ze zm. dalej jako: rozp. w sprawie SOR )

 

- lekarz oddziału 1 WSzK z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku  zobowiązany jest do podjęcia decyzji o przyjęciu pacjenta do oddziału w ciągu jednej   godziny od momentu powiadomienia ( § 13 ust.1 pkt 1 lit.b rozp. w sprawie SOR )

 

-osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego § 6 p.11 mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej