Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Skład personalny:

5 lekarzy (w tym 1 w trakcie specjalizacji), 7 techników elektroradiologii, pielęgniarka i rejestratorka

1)     Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej: klasyczne zdjęcia rentgenowskie: kończyn górnych, dolnych, zdj.  stomatologiczne punktowe,
zdj. kręgosłupa – w tym także zdj. czynnościowe a także zdjęcia kręgosłupa i zdjęcia kończyn dolnych oraz zdjęcia kości długich – telemetryczne, ORTHO.

Badania wykonuje się bez rejestracji, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 – 18.00. (po godzinie 15.00 – pracownia RTG szpitalna –  budynek szpitala). Możliwość wykonania badania odpłatnie.

Pracownia RTG ambulatoryjna mieści się w Poliklinice – budynek nr 35, parter, pokój nr 1. Pracownia RTG szpitalna –  budynek szpitala – 1 piętro.

Wyniki: opis w formie papierowej oraz obrazy na CD. Dodatkowo – odpłatnie – możliwość wydrukowania zdjęcia na kliszy RTG. Możliwość odebrania wyniku przez osobę upoważnioną.

2)     Pracownia USG: badania USG jamy brzusznej, tarczycy, szyi, jąder, piersi, dołów podkolanowych, jam opłucnowych, biopsje pod kontrolą USG oraz USG Doppler: żył i tętnic kończyn dolnych oraz górnych i USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych.

Badania wykonuje się po uprzednim umówieniu terminu w rejestracji ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – osobiście:
w pracowni RTG szpitalnej – budynek szpitala lub w Pracowni RTG ambulatoryjnej w Poliklinice lub telefonicznie: 261 332 935 w godz. 7.30 – 15.00.  
Możliwość wykonania badania odpłatnie.

Pracownia USG mieści się w budynku szpitala, I piętro.

Wyniki: opis w formie papierowej oraz obrazy na papierze USG. Możliwość odebrania wyniku przez osobę upoważnioną.

3)     Pracownia TK: badania TK głowy, zatok, kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy  oraz innych okolic anatomicznych a także badania TK Angio: TK Angio aorty piersiowej, TK Angio aorty brzusznej, TK Angio aorty piersiowo – brzusznej, TK Angio aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych, TK Angio tętnic szyjnych i kręgowych oraz TK Angio tętnic wewnątrzczaszkowych.

Badania wykonuje się po uprzednim umówieniu terminu w rejestracji ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – osobiście: w pracowni RTG szpitalnej – budynek szpitala lub w Pracowni RTG ambulatoryjnej w Poliklinice lub telefonicznie: 261 332 935 w godz. 7.30 – 15.00.  Możliwość wykonania badania odpłatnie.

Pracownia TK mieści się w budynku szpitala, I piętro.

Wyniki: opis w formie papierowej oraz obrazy na CD. Dodatkowo – odpłatnie – możliwość wydrukowania zdjęcia na kliszy RTG. Możliwość odebrania wyniku przez osobę upoważnioną.

4)     Pracownia Audiometrii – badanie słuchu.

5)     Badania wykonuje się bez rejestracji, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 – 9.30.  Możliwość wykonania badania odpłatnie.

Pracownia Audiometrii mieści się w Poliklinice – budynek nr 35, I piętro, pokój nr 35.

Wynik – wykres w formie papierowej do odebrania od razu po badaniu.