Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Teleporada

Informacja dla pacjentów w sprawie standardu organizacyjnego
teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020r., poz.1395 ) informujemy że:

  • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku udziela teleporad drogą telefoniczną;
  • Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień, zakresu świadczonych usług i kompetencji;
  • Terminy teleporad ustalane są telefonicznie przez pracownika Rejestracji Szpitala – tel. 261 332 999. Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady przez personel medyczny;
  •  W celu uzyskania teleporady pacjent kontaktuje się z realizującym świadczenie telefonicznie, w ustalonych godzinach, pod wskazany przez pracownika rejestracji numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie stacjonarnym;
  • W przypadku gdy pacjent nie zadzwoni do lekarza POZ w wyznaczonym czasie i próba trzykrotnego nawiązania kontaktu przez personel medyczny, w ustalonych godzinach, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut nie przyniesie efektu, uznaje się, że pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z usługi, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielająca teleporady nie podejmie już próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu;
  • W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, osoba udzielająca teleporady, w trakcie jej udzielania, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej (osobistej). W takiej sytuacji pacjent zobowiązany jest do ponownego skontaktowania się z Rejestracją Szpitala i umówienie terminu wizyty;
  • Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń dodatkowych, informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z Rejestracją, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta).