Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE zwanego dalej RODO, Administrator Danych Osobowych ma obowiązek przedstawić poniższe informacje.

I.     Informacje ogólne

1.       Operatorem Serwisu www.1wszk.elk.pl jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie z Filią  w Ełku przy ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

2.       Serwis realizuje funkcje pozyskania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)     poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. „ciasteczkach”),

c)       poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl, wl. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, funkcjonującego pod adresem internetowym www.home.pl.

II.   Informacje w formularzach

1.       Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.       Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.       Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.       Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.       Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.       Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r. – NASK), serwów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III.  Informacja o plikach Cookies

1.       Serwis korzysta z plików cookies.

2.       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.       Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

b)     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c)       określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.       W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.       Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.       Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.       Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących operatorów Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.       Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10.   Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. Logi serwera

1.       Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.       Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)     czas nadejścia zapytania,

b)     czas wysłania odpowiedzi,

c)       nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f)       informacje o przeglądarce użytkownika,

g)     informacje o adresie IP.

3.       Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.       Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem.

V.   Udostępnienie danych

1.       Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.       Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

3.       Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.       Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić,  a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2.       W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz swoją przeglądarkę internetową/ system  (tj. Internet Explorer; Chrome; Safari; Firefox; Opera; Android; Safari (iOS); Windowsk Phone; Blackberry) i postępuj zgodnie z instrukcjami przeglądarki/ systemu.

VII.             Prawa związane z ochroną danych osobowych

1.   Uprawnienia dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

a)     prawo do informacji,

b)     prawo dostępu do danych osobowych,

c)       prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

d)     prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapominanym”,

e)     prawo do ograniczenia przetwarzania,

f)       prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,

g)     prawo do przenoszenia danych osobowych,

h)     prawo do sprzeciwu,

i) prawo, do tego, by nie podlegać profilowaniu.

VIII. Postanowienia końcowe

1.  Administrator informuje o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

2.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.