Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Sekcja Finansów i Rachuby Płac

Elżbieta Magreta

p.o. SZEFA ZESPOŁU
e-mail: @1wszk.elk.pl
tel. 261 332 982  

mgr Alicja Śluz

Z-CA SZEFA ZESPOŁU
e-mail: @1wszk.elk.pl
tel. 261 332 981  

Finanse i rachuba płac to pojęcia bardzo szerokie dlatego też prace w komórce wykonuje wielu specjalistów z kilku dziedzin . Księgowość zajmuje się ewidencją różnych działań i operacji gospodarczych, które mają miejsce w szpitalu. Trzeba je zadekretować, zaksięgować oraz przeanalizować. To również ciągły nadzór na stanem zobowiązań i należności placówki.

Bardzo ważnym elementem działalności są również koszty, których analiza jest niezbędna w procesie zarządzania  oraz podejmowania  przedsięwzięć w działalności szpitala.

Rachuba płac zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń oraz innych należności pracowników, rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i  innych potrąceń.

Przy sekcji działa kasa i punkty kasowe rozlokowane w różnych miejscach co jest udogodnieniem dla osób korzystających odpłatnie z usług świadczonych w Szpitalu.